Author: Mislakhudin Hanafi

Author

Jabir ibn Hayyan, Sang Bapak Kimia

Dalam sejarah peradaban Islam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa itu berkembang dengan sangat pesat. Beragam riset, temuan, dan teori bermun...