Author: Dza 'Izza

Author

Secercah Cahaya Sejarah Islam

Islam merupakan agama rahmatan-lil-alamin. ‘Rahmat’ secara etimologi artinya kasih sayang sedangkan ‘alamin’ artinya seluruh alam—meliputi seluruh jag...

Al-Jahiz Sang Polimat Muslim

Al-Jahiz, yang bernama lengkap Abu Utsman Amr ibn Bahr al-Kinani al-Fuqaimi al-Basri, adalah seorang sarjana, penulis, dan polimatik Arab yang hidup pada zaman ...